Σάββατο, 9 Αυγούστου 2014

Χωραφούδια, 11.2Κ | 01:20:00 | 7:08 | Κ76.7

Χαλαρά με την Μαρίνα... οι παλμοί κάτω των 140. Στα χωραφούδια αποφάσισαν να ποτίζουν τους δρόμους μπας και γίνουν μεγαλύτεροι... λάσπη πολύ... παράκαμψη στην παράκαμψη, μέσα από τα βαμβάκια... παπούτσια βαριά... τέλος πάντων .. το καρπούζι μετά η καλύτερη αποκατάσταση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου